Dąbki i ich historia

Choć Dąbki są niewielką wsią z pewnością nikt nie ma prawa do tego, aby naigrywać się z ich historii, okazuje się bowiem, że jest ona wyjątkowo długa. Pierwsze zapiski o Dąbkach pochodzą już z trzynastego wieku, choć powinniśmy w tym kontekście wspominać raczej o Nowej Rzece, bo tak wówczas nazywała się ta wieś. To właśnie w roku 1266 książę gdański Świętopełk II zadecydował o przekazaniu wsi wraz z kilkoma innymi osadami pobliskiemu klasztorowi cystersów przesadzając w ten sposób o przyszłości niewielkiej osady. Mieszkańcy Dąbek nigdy nie mieli szans na to, aby stać się ludźmi wyjątkowo bogatymi. Grunty znajdujące się w otoczeniu osady nie nadawały się pod uprawę, miejscowa ludność trudniła się więc połowem ryb przesądzając w ten sposób o rybackim charakterze wsi, który utrzymał się przez stulecia. Los wsi odmienił się dopiero na początku dwudziestego wieku, gdy moda na podróżowanie i zażywanie kąpieli morskich zachęciła do odwiedzenia Dąbek pierwszych letników. Wielu spośród nich zakochało się w niepowtarzalnej przyrodzie charakterystycznej dla tej miejscowości, trudno było zatem oczekiwać, że wieś odzyska swój rybacki charakter i nie stanie się ważnym ośrodkiem turystycznym.