Kołobrzeg i jego nazwa

Mieszkańcy Kołobrzegu dość często pytani są o interesującą nazwę swojego rodzinnego miasta. Nie jest ona przypadkowa, a z pierwszym jej zapisem mamy do czynienia już w jedenastym wieku. Na zjeździe gnieźnieńskim, w którym uczestniczyli Bolesław Chrobry i niemiecki cesarz Otton III decydowano o kościelnej organizacji ziem polskich i właśnie w tej części zapisków wykonanych przez niemieckiego kronikarza Thietmara z Merseburga pojawia się pierwsza pisana informacja o Kołobrzegu. Naukowcy badali zresztą nie tylko same przykłady użycia nazwy, ale i to w jaki sposób ewoluowała. Najbardziej popularna hipoteza mówi zresztą o tym, że wraz z upływem lat mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem skracania się toponimu, wiele wskazuje bowiem na to, że pierwotna nazwa osady, której mieszkańcy trudnili się odzyskiwaniem soli morskiej brzmiała „Solec” albo „Sól koło brzegu”. Mówiąc o historii nazwy miasta wypada wspomnieć, że jej polski odpowiednik nie był jedynym, którego używano na jego określenie. W literaturze niemieckiej Kołobrzeg zazwyczaj funkcjonuje jako Kolberg, niekiedy zaś wspomina się również pomorską nazwę miejscowości – Kòlberg, która także zapisała się w tradycji miasta.