Początki ruchu turystycznego w Kołobrzegu

Osoby, które zastanawiają się nad tym, od jak dawna Kołobrzeg uważany jest za ważny ośrodek turystyczny mogą przeżyć niemałe zdumienie. Pierwszy zakład kąpieli solankowych otworzono tu już w roku 1830, a zatem relatywnie szybko zdecydowano o tym, że miasto może ubiegać się o uznanie w oczach letników. W połowie dziewiętnastego wieku podróże i spacery wzdłuż morza cieszyły się niebywałą popularnością, a letnicy, którzy odwiedzali Kołobrzeg zyskiwali jeszcze jeden trudny do zignorowania argument przemawiający za podjęciem takiego kroku – robili to przecież między innymi w trosce o stan własnego zdrowia. Dwadzieścia lat później Kołobrzeg był już kurortem dobrze znanym w tej części Europy, a połączenie kolejowe z tak ważnymi ośrodkami jak Gdańsk, Koszalin, Poznań i Szczecin sprawiało, że miasto nie mogło narzekać na brak letników gotowych spędzać czas wolny nad wodami Bałtyku. Władze Kołobrzegu nie stroniły przy tym od inwestycji, które nie tylko poprawiały wygląd miasta, ale również przyczyniały się do wzrostu atrakcyjności ośrodka w oczach turystów, ci ostatni zaś potwierdzali swoim zachowaniem, że żadna z podjętych inwestycji nie była bezcelowa. Kołobrzeg połowy dziewiętnastego cieszył się zatem zasłużoną sławą.