Krynica Morska ośrodkiem o wielu nazwach

Trudno nie zgodzić się z tym, że nazwa miejscowości ma duże znaczenie dla jej funkcjonowania. To ona określa ośrodek i w pewnym stopniu tworzy jego charakter pozwalając mieszkańcom na bezwarunkową identyfikację ze słowem, które oddaje to, co najbardziej atrakcyjne w tym miejscu. Nikt nie zastanawia się na ogół nad jej znaczeniem, gdy jednak pojawia się propozycja zmiany nazwy miasta niemal pewne są głosy wyrażające niezadowolenie z tego powodu. W przypadku Krynicy Morskiej do takiej zmiany doszło w roku 1958, a część mieszkańców tego ośrodka turystycznego do dziś ubolewa nad takim stanem rzeczy. Należy zwrócić uwagę i na to, że omawiana tu miejscowość miała dość duże szczęście do zmian nazw. W pierwszych dokumentach zaświadczających jej istnienie pojawia się ona przecież pod słowiańskim mianem Łeb, po to, aby w dalszej kolejności można było spotkać się między innymi z nazwą Kahlberg i Liep nawiązującą do tradycji słowiańskiej. Również historia nowożytna obdarowała Krynicę kilkoma mianami, coraz bardziej znany ośrodek turystyczny był więc określany między innymi jako Łysa Góra i Łysica, co stanowiło tłumaczenie niemieckiej nazwy miejscowości. Dziś mieszkańcy zdają się być już oswojeni z nieco obco brzmiącym określeniem Krynica Morska, niektórzy żartują jednak, że w niedalekiej przyszłości można spodziewać się kolejnych zmian.