Krynica Morska w liczbach

Choć Krynica Morska jest ośrodkiem wyjątkowo zasłużonym dla rozwoju polskiej turystyki stosunkowo niedawno zdecydowano się uhonorować ten jej wkład. Dopiero drugiego kwietnia 1992 roku Krynica Morska otrzymała prawa miejskie, gdyby więc analizować jej historię koncentrując się jedynie na okresie, w którym mogła być ona dumna ze swojego statusu miasta można byłoby odnieść wrażenie, że jest ona dość uboga. Najnowsze dane mówią o tym, że stali mieszkańcy Krynicy Morskiej to nieco ponad tysiąc osób. Tak, jak ma to miejsce w przypadku innych ośrodków turystycznych, warto jednak nadmienić, że i tu nie powinniśmy przesadnie koncentrować się na tej liczbie. Krynica Morska czerpie dochody przede wszystkim z turystyki, a zatem liczba gości często wielokrotnie przewyższa liczbę stałych mieszkańców miasta. Statystycy przypominają o tym, że Krynica Morska jest gminą licząca sobie najmniej mieszkańców w skali całego kraju, jest to jednak informacja, którą powinniśmy traktować przede wszystkim jako interesującą ciekawostkę. Sami obywatele miasta nie uważają przy tym, że ich niewielka liczba może przyczynić się do zahamowania jego rozwoju. Krynica to ośrodek, który dynamicznie przeobraża się i nie rezygnuje z walki o kolejnych gości bez względu na okoliczności.