Jak Łeba stawała się miastem?

Nawet jeśli tereny dzisiejszej Łeby były zaludnione już w okresie epoki neolitu nie zmienia to faktu, że pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi dopiero z trzynastego wieku. Wzmianka poczyniona w roku 1282 nie dotyczy zresztą samej Łeby, ale niewielkiej osady o nazwie Choscesic, która w opracowaniach historycznych utożsamiana jest zazwyczaj ze Starą Łebą. Co ciekawe pierwotnie Łeba znajdowała się w pewnym oddaleniem od dzisiejszego miasta o tej nazwie. Naukowcy szacują, że znajdowała się o jakieś 1,5 kilometra dalej w kierunku północno-zachodnim, trudno jednak określić jej dokładne położenie. Nie można jednak dziwić się, że dziś pewne wydarzenia związane z najwcześniejszą historią Łeby pozostają dla nas tajemnicą, nie da się bowiem zapominać o tym, że mamy do czynienia z miejscowością, która w pewnym sensie była uzależniona od kaprysów natury. Zmieniała się nie tylko linia brzegu Bałtyku, ale i ujście rzeki Łeby, mieszkańcy osady musieli więc reagować na te zmiany nigdy nie będąc pewnymi, czy natura pozwoli im funkcjonować w dotychczasowych granicach ośrodka. Jedno jest pewne – nadanie praw miejskich osadzie nastąpiło w roku 1357, a miasto powstawało zgodnie z zasadami prawa brandenburskiego, jako że to właśnie Brandenburgia sprawowała nad nim opiekę w tym czasie.