O najwcześniejszych dziejach Łeby

Najwcześniejsza historia Łeby sięga epoki neolitu, o czym bez wątpienia świadczą prowadzone na terenie Pomorza Środkowego prace archeologiczne. Znaleziskami naukowców są przede wszystkim pojedyncze narzędzia nie ulega jednak wątpliwości, że mamy do czynieni z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez ludność osiadłą na tych terenach, a nie z tymi z nich, które zostawiły te grupy ludzi, które przemieszczały się z miejsca na miejsce. Tak, jak i w innych częściach środkowego Pomorza również na terenie dzisiejszej Łeby możemy bez problemu natrafić na ślady obecności Gotów, archeolodzy dumni są zaś w szczególny sposób ze śladów kamiennego kręgu, który był charakterystyczny dla cmentarzysk tworzonych przez tę grupę plemion. Mieszkańcy Łeby są zadowoleni z tego, że najwcześniejsza historia miejscowości jest tak bogata, a to, że nie została ona jeszcze w pełni odkryta i zrozumiana z pewnością budzi zainteresowanie także w oczach kolejnych grup turystów. Archeolodzy amatorzy chętnie odwiedzają miasto zwłaszcza, że w środowisku osób zainteresowanych przeszłością polskich ziem dość często mówi się o tych skarbach, jakie ciągle jeszcze skrywa przed nami ta część wybrzeża Bałtyku.