O znaczeniu pewnego niemieckiego boksera dla historii Mielna

Być może dzisiejsza popularność Mielna jako ośrodka wypoczynkowego nie byłaby tak duża, gdyby nie niemiecka rodzina Schmelingów. To właśnie oni w dziewiętnastym wieku weszli w posiadanie miejscowości, a kolejni przedstawiciele rodu wcale nie uważali, że Mielno jest nic nie znaczącym wkładem w rozległe rodzinne majątki. Szeroka piaszczysta plaża skłaniała do odpoczynku, a ponieważ turystyka uzdrowiskowa była w dziewiętnastym wieku coraz bardziej popularna dość szybko właściciele Mielna postawili sobie pytanie o to, dlaczego potencjalnych gości nie zainteresować walorami właśnie tej miejscowości. Ogromną rolę w popularyzacji Mielna w Europie odegrał między innymi Max von Schmeling. Kolejny członek bogatego rodu nie był co prawda ani ekonomistą, ani wielkim właścicielem ziemskim, nie oznacza to jednak, że jego wpływ na otoczenie był przez to mniejszy. Max von Schmeling był bokserem i z całą pewnością nie będzie przesadą stwierdzenie, że był jednocześnie jednym z najwybitniejszych reprezentantów tego sportu w swoich czasach. Schmeling był również propagatorem idei zgodnie z którą Mielno ma szansę zrobić karierę w całej Europy, a jego życie upłynęło nie tylko na przygotowywaniu się do walk z kolejnymi przeciwnikami, ale i na promowaniu miejscowości.