Zalety braku przemysłu w Pogorzelicy

Pogorzelica z całą pewnością nie może być zaliczana do ośrodków o dużym znaczeniu przemysłowym. W osadzie nie ma ani jednego zakładu, który gwarantowałby jej mieszkańcom źródło dochodu niezwiązane z obsługą ruchu turystycznego, a te osoby, które nie zajmują się turystyką z reguły wybierają się do pracy do ośrodków znajdujących się w pewnym oddaleniu od Pogorzelicy. Choć jednak nie możemy mówić o zbyt optymistycznych prognozach dotyczących rozwoju przemysłu w Pogorzelicy nie można nie oprzeć się wrażeniu, że mieszkańcom osady wcale to nie przeszkadza. Zakłady przemysłowe gwarantują oczywiście dodatkowe miejsca pracy, skutkiem ubocznym ich istnienia jest jednak również emisja zanieczyszczeń groźnych z punktu widzenia ludzkiego życia i zdrowia. Dzięki niedostatkowi fabryk Pogorzelica może zatem szczycić się tym, że środowisko naturalne okolic osady nie cierpi z powodu destrukcyjnej działalności zakładów przemysłowych, a przecież nie da się zaprzeczyć, że świeże powietrze i oddalenie od źródeł hałasu jest tym, na co turyści spragnieni odpoczynku i wytchnienia zwracają szczególną uwagę. Miejscowość z roiku na rok cieszy się coraz większym uznaniem gości przekonując, że nawet brak zakładów przemysłowych nie jest w stanie przeszkodzić jej rozwojowi.