Stawa „Młyny” i jej znaczenie

Stawa „Młyny” to przede wszystkim punkt nawigacyjny znajdujący się na końcu Falochronu Zachodniego w Świnoujściu, jednak turyści przybywający do miasta zazwyczaj nie pamiętaną o tej jego funkcji. Dla nich popularny „wiatrak” jest przede wszystkim jednym z symboli miasta, nie wypada więc go nie odwidzieć. Stawa pulsuje światłem wyznaczając koniec falochronu legenda głosi jednak, że niegdyś był tam prawdziwy młyn. Jego właściciel zasłynął jednak nie z mąki, ale z umiejętności wykorzystywania oryginalnego mikroklimatu, jakim charakteryzuje się Świnoujście do celów leczniczych. Po jego śmierci mechanizm młyna stanął i nikt nie był w stanie przywrócić go do życia stawa rozsławiła jednak Świnoujście na dwa sposoby. Przede wszystkim stała się bardzo ważnym punktem odniesienia dla nawigatorów dopływających do portu, a z drugiej strony, poprzez legendę o młynarzu-uzdrowicielu, przyczyniła się do rozpropagowania miasta nie tylko jako ośrodka turystycznego, ale również jako uzdrowiska, które jest w stanie przywrócić ludziom młodość i radość życia. Ten piękny zabytek znany z niemal wszystkich widokówek wysyłanych ze Świnoujścia zasługuje zatem na to, aby go odwiedzić.