O relacjach Ustki i Słupska

Historia Ustki jest ściśle związana z dawnymi dziejami Słupska, dwa ośrodki zdawały sobie bowiem dobrze sprawę z tego, do jakiego stopnia są od siebie zależne. Ustka gwarantowała coraz lepiej rozwijający się port morski, natomiast Słupsk starał się zapewnić miejscowości bezpieczeństwo i spełniać te potrzeby jej mieszkańców, które nie były związane z morzem. Wszystkie zmiany polityczne, jakie zachodziły w Słupsku musiały mieć kluczowe znaczenie również dla mieszkańców Ustki i nawet jeśli nie wszyscy byli z tego zadowoleni nie ulegało wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, której nie można było uznać za łatwą do zmiany. I dziś możemy mówić o silnym związku pomiędzy tak jednym, jak i drugim miastem, a osoby, które zastanawiają się nad tym, jakie korzyści przynosi on samej Ustce coraz rzadziej mają wątpliwości, codo tego, że są to korzyści niemałe. Podczas gdy Słupsk rozwija się w różnych kierunkach ustka koncentruje się przede wszystkim na turystyce, a osoby zainteresowane perspektywami jej rozwoju nie ukrywają, że wcale nie są one małe. Słupsk stanowi przy tym naturalne zaplecze miasta i dodatkową atrakcję dla tych turystów, którzy odwiedzają Ustkę przybywając z dość odległych części kraju.