Ustka jako miasto portowe

Historia Ustki jest bez wątpienia historią miasta portowego, nie da się jednak ukryć, że koleje losu jej mieszkańców nie zawsze mogły być określane mianem napawających optymizmem. Osoby, które utrzymywały się z nadzorowania żeglugi i rozładowywania statków wpływających do portu nie mogły liczyć niestety na stały wysoki zarobek, los rzadko bywał bowiem dla portu łaskawy. W średniowieczu jego rozwój mógł jeszcze napawać optymizmem, jednak historia nowożytna Ustki to przede wszystkim okres jego wolnego upadku. Decydowało o nim wiele czynników, wśród których wcale niemałe znaczenia miała niestabilność polityczna regionu oraz przesunięcie środka ciężkości w handlu morskim na inne wody. Prawdziwym kataklizmem okazała się między innymi wojna trzydziestoletnia, wkroczenie do portu wojsk szwedzkich, a w dalszej kolejności również pożar Ustki. W osiemnastym wieku obroty portu systematycznie spadały, a na początku dziewiętnastego został on dodatkowo zablokowany przez wojska Napoleona, które przetoczyły się przez ten ośrodek w drodze na wschód kontynentu. O ponownym wzroście znaczenia portu możemy mówić dopiero na początku dwudziestego wieku, gdy w grę zaczęły wchodzić środki finansowe przeznaczane na nowe inwestycje.