Kilka słów o pierwszych mieszkańcach Ustki

Miłośnicy historii Ustki z dumą podkreślają, że jest ona znacznie starsza niż historia państwa polskiego. Nieopodal dzisiejszych terenów miasta znaleziono wykopaliska świadczące o istnieniu w tym miejscu centrum kultury łużyckiej i choć nie zachowały się żadne zapisy, które mówiłyby o aktywności Łużyczan na tym terenie bogato zdobiona, piękna ceramika świadczy o tym, że osoby, które można śmiało uznać za pierwszych mieszkańców Ustki znajdowały się na wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Nie tylko przedstawiciele pierwszych Słowian interesowali się jednak wybrzeżem Bałtyku w pobliżu dzisiejszej Ustki. Nieopodal miasta archeologowie odkryli między innymi kamienny krąg niezbicie sugerujący pozostałości cmentarzyska Gotów, można zatem domniemać, że i przedstawiciele tego plemienia osiedlili się niegdyś na wybrzeżu Bałtyku przesuwając się następnie systematycznie na południowy wschód. Kolejne znaleziska architektoniczne pochodzą z ostatnich wieków pierwszego tysiąclecia naszej ery i niezbicie świadczą o osadnictwie słowiańskim na tych terenach. Nie da się więc ukryć, że miłośnicy archeologii decydujący się na odwiedzenie Ustki nie powinni żałować podjętej przez siebie decyzji.